lördag 27 februari 2010

Vänner!

pink93_69744713 När vännerna kom till
var tanken ganska klar.

För vänner har nåt i sig
som ingen annan har.

De har en hand som hjälper
de lyssnar och förstår.

De viker inte undan
när många andra går./okänd

Tatty-in-fles[1]